Your browser does not support JavaScript!
卓中! 讚!!
師資陣容
 
 
 
 
 
下棋-梁實秋 [ 2015-12-22 ]
 
長干行默背填充 [ 2015-12-22 ]
 
師說隨堂測驗 [ 2015-12-22 ]
 
世說新語隨堂測驗 [ 2015-12-22 ]
 
水經 [ 2015-12-22 ]
 
再別康橋 [ 2015-12-22 ]
 
孔乙己 [ 2015-12-22 ]
 
樂府詩選-長干行 [ 2015-12-22 ]
 
桃花源記 [ 2015-12-22 ]
 
火車與稻田 [ 2015-12-22 ]
 
明湖居聽書學習單 [ 2015-12-22 ]
 
左忠毅公軼事 [ 2015-12-22 ]
 
我的書齋 [ 2015-12-22 ]
 
 
基本文化教材-孟子 [ 2015-12-09 ]