Your browser does not support JavaScript!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國立卓蘭高級中等學校進修部

 

       

  

活動剪影
(進)活動剪影

活 動 剪 影

 

108學期活動

開學典禮

 

例行性身高體重視力檢查

反毒宣導

防震防災演練

教師節賀卡製作比賽

教師節賀卡製作比賽

107學期活動

   教師節賀卡製作比賽

         迎新送舊        

    

 

 

   
團體活動 佳麗寶講座
週會衛教宣導-菸、毒品與檳榔防制 107學期-身高體重視力檢查

凡走過必留下痕跡          凡參與過必留下回憶